Engedélyek

  Milyen engedélyek kellenek a kútfúráshoz?

A talajvíz kúthoz évi 500 köbméter kivételig egy jegyző engedély kell csak és a kútat megkell terveztetni egy arra illetekes emberrel amely kb 5-10 ft. Igy ha bemegyünk a jegyzőhőz és mondjuk hogy kellene nekünk egy kút évi 490 köbméterre akkor meg is kapjuk rá az engedélyt.

  Milyen engedélyek kell ha 500 köbméternél több víz kell évente?

A vízügyi hatóságtól kell hozzá engedélyt kérni amely nem ingyenes, de ennek az árát nemtudom pontosan. Legegyszerübb az hogyha ennél több vizet használunk akkor is csak 490 kömbéterre kérünk engedélyt mert ugyse ellenörzi azt senki hogy mennyi vízet használunk.

  Mi van akkor hogyha üzleti célra használom mert vállalkozó vagyok?

Legegyszerübb és olcsobb hogy mint magán személy kérek engedélyt évi 490 köbméterre. Ha nagyonsok vízet használ akkor viszont be kell jelenteni a regionális vízműnek és szerelnek fel egy vízmérő órát és ugyanugy kell utána fizetni mintha csapi vizet használnák. Ha bejelentjük akkor annyival járunk jobban hogy van számlánk a vízről és ha van kiépítve szenyviz rendszer akkor erre nemkell fizetni szenyviz tisztitási díjat.

  Milyen engedély kell hogyha rétegvíz kútat akarok fúrni?

A területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság az engedélyező hatóság, tehát "Vízjogi engedélyt" kell szerezni a kút fúrásához, és a megcélzott vízkészlet felhasználásához. Ebben az esetben az engedély kiadása az előzetesen elkészített "vízföldtani szakvéleményhez" kötött. Ezt a szakvéleményt a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosított mérnökei, vagy valamelyik erre szakosodott tervező vállalkozás készítheti el. Hasonlóan az építési terv elkészítéséhez, hiszen azt is csak arra feljogosított szakember készítheti el. Ez a szakvélemény, minden a kútépítéssel és a vízfelhasználással kapcsolatos kérdést hivatott tisztázni. Azaz, mekkora a felhasználni szándékozott vízmennyiség, milyen mély, milyen vízadóréteget hasznosító és milyen kialakítású kúttal tárható az fel? Milyen lesz a kútban a nyugalmi és az üzemi vízszint, mennyi lesz a kút fajlagos vízhozama, milyen lesz a termelt víz minősége? A tervezett kút helyét a területileg illetékes Földhivatal által kiadott tulajdoni lappal igazolt helyszínrajzon kell feltüntetni. Emellett a tervezőnek nyilatkozni kell a kútnak a közüzemi víz- és csatornahálózatra való hatásairól, és a térségi vízbázis-védelmi kérdésekről is. A szakvélemény alapján hozza meg állásfoglalását az illetékes hatóság, ebben az állásfoglalásban határozza meg a kút kialakítását, az igénybe vehető rétegeket, a kitermelhető vízhozamot.